loga telefon
loading...

Från lite oinspirerad trädgårdsyta till blivande oas!

För att skapa bra förusättningar grävdes den gamla jorden bort.
Vi fyllde på med barkmull, kogösel och ECO-jord samt surjord till rododendronbusken.

Trampstenarna som tidigare var dolda lyftes först bort och sen placerade vi ut dem för att underlätta vattning och skötsel. Och för att det blir fint!  Förutom en rododendron planterade vi löjtnantshjärta, kantnepeta och näva.

Lite vattning på det och en ny trädgårdsyta är fixad!