loga telefon

Rutavdrag 

• klippa gräs, häckar, rosor och buskar
• kratta löv, vattna och göda gräsmattor och rabatter
• rensa ogräs och bekämpa mossa
• gräva om i trädgårdsland och gräva upp häckar, rosor och buskar
• kompostera och samla ihop trädgårdsavfall inför bortforsling
• röja sly, vass och tång på tomten eller vid strandkanten som tillhör tomten
• fälla och beskära träd
• fylla upp med jord och så gräs för att återställa mark efter att buskar och träd     tagits bort
• utföra flistuggning samt kapa och stapla ved från träd som vuxit på tomten
• utföra stubbfräsning eller annat arbete för att ta bort stubbar

 

Ej rutavdrag

• rådgivning, till exempel trädgårdsdesign
• plantera nya blommor, växter och träd
• plocka ned frukt från träd
• forsla bort trädgårdsavfall
• asfaltera, lägga sten och plattor samt anlägga gräsmattor, trädgårdsgångar,   uppfarter, staket, grindar och murar
• betala för verktyg och maskiner, t ex traktorer, skyliftar och gräsklippare
• installera, reparera eller utföra service på gräsklippare
• bekämpa skadedjur.